Naravno okolje
Doline Soče

Naravno okolje Posočja in obrobnih predelov je danes na splošno poznano kot območje Doline Soče, katerega del je Tolminska. Ta najzahodnejši del Slovenije slovi po čudoviti neokrnjeni naravi in razpršenem življenju na podeželju, kjer se nahajajo manjši hribovski zaselki. Zato so za Tolminsko, ki je predalpski svet, značilne manjše kmetije in pridni ljudje, ki še danes kmetujejo v zahtevnih naravnih pogojih.

V Kmetijski zadrugi Tolmin, kjer imamo v lasti blagovno znamo Alpija, pa tudi Mlekarna Planika, se že leta trudimo pripevati h kakovosti življenja na našem območju, saj odkupujemo vse mleko in vse meso, ki ga kmetje tu pridelajo in želijo prodati. Obenem v lokalnem okolju skrbimo za razvejano mrežo živilskih trgovin, mesnic in drugih trgovin.

Meso kot posebnost
Tolminske

Tolminsko področje so v preteklosti zaznamovali kmečki upori in Veliki tolminski punt, ki je nastal prav zaradi dodatnih dajatev na meso in vino. Tolminska, ki je hribovita, je bila namreč od vedno živinorejska pokrajina. Od tu so kmetje meso v glavnem prodajali, in sicer na Gorško, v Čedad in dalje proti Benetkam. Zato so bili meso in mesni izdelki v preteklosti na mizah le ob praznikih. Danes pa temu ni več tako. Meso in mesni izdelki so priljubljena izbira na lokalnih jedilnikih.

Tradicija in
lokalne jedi

Lokalna kulinarika Tolminske temelji na tradiciji, geografskih značilnostih in naravnih danostih pokrajine, ki še vedno vplivajo na razmere za življenje in pridelavo prehranskih sestavin. Na Tolminskem so bile obdelovalne površine ljudem v dolini vedno skopo odmerjene. Zato je tudi prehranske navade območja skozi stoletja oblikovala predvsem živinoreja. Na Tolminskem tako  za predjed na jedilnikih najdete razne sušene salame, sušene na tradicionalen način in z naravno plesnijo. Te še vedno nastajajo v številnih kleteh na domačijah. Kot glavna jed pa je pogosto  postrežena Tolminska jota s klobaso.