Tradicija iz Posočja Salame, klobase, hrenovke in razne sušene in pasterizirane izdelke, ki jih izdelujemo v proizvodnem obratu Kmetijske zadruge Tolmin v Tolminu, prodajamo pod blagovno znamko Alpija.

V Alpiji sledimo več stoletni tradiciji izdelovanja mesnin v Posočju. Izdelke ustvarjamo na osnovi starih receptov iz doline Soče in na osnovi tradicionalnih postopkov, zaradi česar naše izdelke odlikuje domačnost. Posočje je hribovit predalpski svet neokrnjene narave. Stoletja je tu živelo pretežno kmečko prebivalstvo, za katerega je bilo značilno domače in tradicionalno pridelovanje hrane. Da bi tudi danes na mizah lahko okusili najboljše dobrote iz Posočja, v vsak izdelek Alpija vložimo zelo veliko truda, tako, kot so to nekoč počeli naši predniki. Zato so izdelki Alpije tako sodobni, kot tradicionalni!

Zakaj izbrati
naše izdelke

Pri izdelavi sušenih in pasteriziranih mesnin v Alpiji spoštujemo tradicijo in znanje naših prednikov. Klasičen način zorenja brez dodanih pospeševalcev in naravna plesen sta na primer velika posebnost današnje proizvodnje Alpijinih salam. Salame v naših kleteh še danes nastajajo tako, kot so od vedno nastajale na domačijah v Posočju.

Kmetijska zadruga
Tolmin

Alpija je proizvodni obrat Kmetijske zadruge Tolmin v Tolminu. Izdelki Alpije so na trgu prisotni od leta 2011, medtem ko Kmetijska zadruga deluje že več kot 30 let. V kmetijsko zadrugo Tolmin so vključene kmetije iz občin Tolmin, Kobarid in Bovec, pridruženih je tudi nekaj članov z Banjške planote iz občine Kanal. Kmetijska zadruga Tolmin si prizadeva odkupiti vse meso, ki ga kmetje v Posočju in obrobnih predelih želijo prodati, ga predelati in ponuditi kot kvalitetne proizvode.

Obišči stran
Kmetijske zadruge Tolmin

Danes govedo in drobnico odkupujemo od približno 300 kmetij, svinjsko meso, ki ga uporabljamo za končne proizvode, Alpija, pa je slovenskega izvora. Delovanje Kmetijske zadruge Tolmin je zelo
pomembno na podeželju in še posebej v odmaknjenih predelih, kot je Posočje, saj je tu kmetijstvo
pomemben vir preživetja številnih družin.